Vuosien aikana on tullut tehtyä monenlaista. Alla tärkeimpiä kohteita ja kokemusta tuoneita hankkeita ja töitä.

Vesistöihin liittyvät suunnitelmat ja kunnostustyöt

  • Pienvesikunnostuksia lähes vuosittain 1998 alkaen ”talkooperiaatteella”
  • Pienvesihankkeita 2007-2014 (Lumene, Kraft&Kultur, OP-rahoitus). Kunnostuksia, huoltosorastuksia, patojen purkua ja kalankulun tehostamista jne. useita kohteita vuodessa. Yhteensä noin 5 km.
  • POHELY:n ja VARELY:n tilaamia kunnostustöitä puroihin, 6 kohdetta 2014-2015
  • Freshabit hankkeen kunnostustöitä Karvianjoella, useita kohteita yhteensä 4 km 2016-
  • Isojoen pääuoman kunnostustöitä 2018 kolmella kohteella noin 1 km, sis. luonnonmukaisen kalatien rakentaminen.
  • Kohteisiin tehty toteutussuunnitelmat sekä toteutettu kunnostustyö
  • Sähkökoekalastuksia em. kunnostusalueille vuosien ajan
  • Rapusumputuksia ja .-istutuksia Kyrönjoen ja Karvianjoen alueella 2011-2014
  • Pienvesi-inventointeja 1998-2018 noin 800 km
  • Kunnostusten laite- ja menetelmäkehitystyötä