Vuosien aikana on tullut tehtyä monenlaista. Alla tärkeimpiä kohteita ja kokemusta tuoneita hankkeita ja töitä.

Vesistöihin liittyvät suunnitelmat ja kunnostustyöt

 • Pienvesikunnostuksia lähes vuosittain 1998 alkaen ”talkooperiaatteella”
 • Pienvesihankkeita 2007-2014 (Lumene, Kraft&Kultur, OP-rahoitus). Kunnostuksia, huoltosorastuksia, patojen purkua ja kalankulun tehostamista jne. useita kohteita vuodessa. Yhteensä noin 5 km.
 • POHELY:n ja VARELY:n tilaamia kunnostustöitä puroihin, 6 kohdetta 2014-2015
 • Freshabit hankkeen kunnostustöitä Karvianjoella, useita kohteita yhteensä 9 km 2016-2022
 • Isojoen pääuoman kunnostustöitä 2018 kolmella kohteella noin 1 km, sis. luonnonmukaisen kalatien rakentaminen.
 • Karijoen Ylikylän padon muutostyö kalankulun mahdollistamiseksi 2021
 • Isojoen Vanhakylän kunnostustyöt 5 kohteella (raakkujen ja taimenpoikasten elinympäristökunnostukset) 2022
 • Isojoen Villamon Lammasniemenkosken kuivauoman vesittäminen ja kunnostustyö raakkujen ja taimenpoikasten elinalueiksi 2022
 • Metsähallitukselle taimenvesistöjen kunnostustöitä Kinnulassa 2021, ja Perhossa 2022, yht. noin 2 km.
 • Pienvesien kunnostussuunnitelmia 2021-2022 noin 16 km alueelle.
 • Kohteisiin tehty toteutussuunnitelmat sekä toteutettu kunnostustyö
 • Sähkökoekalastuksia em. kunnostusalueille vuosien ajan
 • Rapusumputuksia ja .-istutuksia Kyrönjoen ja Karvianjoen alueella 2011-2014
 • Pienvesi-inventointeja 1998-2018 noin 800 km
 • Kunnostusten laite- ja menetelmäkehitystyötä