Site Loader

Suunnittelu on onnistuneen kunnostustyön kivijalka

Usein kuulee jokirannoissa puhuttavan, että tuo ja tuokin koski pitäisi kunnostaa. Lähes kaikilla on näkemystä jostakin kunnostustarpeesta, vaan mielikuvia on yhtä monta kuin on sanojaakin. Vesien kunnostus on ammattilaisten työtä. Haastetta tuo etenkin se, että on nähtävä asia pintaa syvemmältä ja laaja-alaisena. Ei riitä että tuijotetaan omaa kotirantaa, jos vika on muualla. Vesien kunnostus on työtä, jossa mukaan on otettava usein koko valuma-alue. Joskus riittää pelkkä kohdekohtainen kunnostuksen suunnittelu ja toteutus. Vesistökunnostuksen suunnittelu on vielä aina täysin tapauskohtainen juttu, eikä ennalta oikein paljoa voi sanoa mikä auttaa vesistön tai kalaston tilaan parhaiten. Siksi tutkitaan, suunnitellaan ja selvitellään Teille parhaita ratkaisuja.

Yrityksemme on tehnyt lukuisia suunnitelmia pienvesien kunnostukseen liittyen lähinnä puroilla ja pienillä joilla. On suunniteltu myös lähteitä, jokia ja kalateitä. Suunnittelun ydinalueena on aika pitkälle virtavedet, lähdeluonto ja lohikalat unohtamatta monimuotoisia ranta-alueita ja niiden tilan parantaminen maankäyttö huomioiden.

Vesistökunnostuksien suunnittelussa tarjoamme monipuolista palvelua

 • Purojen ja jokien kala- ja luonnontaloudellinen kunnostussuunnittelu
 • Lähteiden ja lähdealueiden kunnostussuunnittelu
 • Luonnonsuojelulliset suunnittelut vesistöissä ja ranta-alueilla
 • Ennallistamissuunnitelmat, uomapalautukset ja monimuotoisuussuunnitelmat
 • Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu
 • Luonnonmukaisten kalateiden suunnittelu
 • Patorakenteiden poistamisten suunnitelmat
 • Luonnonmukainen uomakunnostus ja tulvasuojelu maatalousalueilla
 • Ekologisten verkostojen huomiointi osana suunnittelua
 • Kosteikot, vedenpidättäminen ja tulvittaminen
 • Luonnonmukainen ojitusisännöinti (tulossa)
 • Neuvontaa, opastusta ja apua vesistöprojentien eri vaiheissa tarpeen mukaan

REFERENSSEJÄ