Site Loader

Ammattitaitoista virtavesien kunnostusta ja vesienhoitoa jo 20 vuotta!

Ennen olivat purot laskuojia ja joet likaviemäreitä. Onneksi ajat ovat muuttuneet, mutta virtavedet eivät silti ole ennallaan vaan vaativat pitkäjänteistä ja sitkeää hoitamista ja kunnostamista. Paljon teemme kalatalouden hyväksi, etenkin lohikalojen elinolojen turvaamiseksi. Samalla siinä hyötyvät monet muut taantuneet lajit. Työ etenkin taimenten hyväksi on ollut osaltamme pitkäjänteistä ja liki sydänverellä tehtyä. Oppirahojakin on toki maksettu ja asioita kantapään kautta opittu. Onneksi takana on jo 20 vuotta pienvesikunnostuksia, joten jotakin jo voi sanoa osaavansa tehdä oikeinkin!

 

Terrapolar kunnostaa pienvesiä, puroja, noroja, pieniä ja isompia jokia lähinnä kalataloutta edistävin kunnostutoimin luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi myös raakku- ja rapuhabitaatit huomioiden.

Päätoimialana koski-, virta- ja niva-alueiden kunnostukset, nousuesteiden poistot, kalateiden rakentaminen ja lisääntymisalueiden kunnostukset. Monipuolinen vesistö on lajien elinehtojen edellytys myös ranta- ja valuma-alueet huomioiden.

Teemme kohteiden kunnostuksia virtaveden kokoluokasta riippuen käsityönä ja koneellisesti. Käytämme myös kokeilevia menetelmiä ja pilotoimme uusia kunnostusmenetelmiä sekä kehitämme kunnostuskalustoamme koko ajan määrätietoisesti.

Olemme edelläkävijöitä biologisen materiaalin käytössä elinympäristökunnostuksissa, etenkin puunmateriaalin käytössä kalatalouskunnostuksissa.

 

Virtavesien kunnostusurakointi

 • Uusi ”avaimet käteen” kunnostusmenetelmä sisältää;
  • Suunnitelmat, luvat ja lausunnot sekä sopimukset
  • Rahoituksen tai hankkeistamisen
  • Täysimääräisen toteutuksen

 

 • Vesiensuojelutöitä laaja-alaisesti mm.
  • Kalataloudelliset kunnostukset koneellisesti
  • Pienvesikunnostukset osin koneellisesti ja käsityönä
  • Lähteiden ennallistamistyöt
  • Luonnonsuojelulliset vesistökunnostukset ja ennallistamistyöt
  • Luonnonhoitohankkeiden toteutukset
  • Vesiensuojelutöitä valuma-alueilla
  • Ennallistamistyöt, uomapalautukset
  • Luonnonmukaiset kalatiet
  • Patorakenteiden poistot
  • Paljon muuta kysymällä

REFERENSSEJÄ