Site Loader

Ympäristölupahakemukset ja -ilmoitukset, alan konsulttipalvelut

Yritystoiminnassa keskitytään siihen mitä parhaiten osataan. Ympäristölainsäädäntö, erilaiset ilmoitukset ja lupien hakeminen voi olla välillä aika hepreaa.  Joskus voi olla helpointa kääntyä saman tien ammattilaisen puoleen. Se ei aluksi maksa kuin kysymisen vaivan sillä laskua emme ole heti kirjoittamassa. Joskus vastaan tulee vaikeita kysymyksiä joihin emme  tiedä heti vastausta, mutta mahdottomiin kysymyksiin vastaamme yleensä saman tien.

Toimimme yrityksille ympäristölainsäädännön alalla suunnittelevana ja neuvovana konsulttipalveluna. Toimialaamme kuuluu pääasiassa ympäristölupiin liityvät tehtävät, kuten neuvonta, alustava suunnittelu ja selvitysten tekeminen sekä lupahakemusten laatiminen liitteineen. Luonnollisesti olemme mukana viranomaisneuvotteluissa sekä avustavana henkilönä lupatarkastuksilla. Kauttamme sujuvat tarkkailusuunnitelmien laatiminen ja erilaisten lupaan liittyvien tarkkailujen suorittaminen ja vaadittujen näytteiden ottaminen.

Ympäristöalan palvelut

  • Uusien ympäristölupahakemusten laatiminen
  • Ilmoitusten, luvantarkastusten ja muutoshakemusten laatiminen
  • Lupiin vaadittavat selvitystyöt ja näytteenotot
  • Viranomaisneuvotteluissa avustaminen
  • Muutoksenhaut ja neuvontaa ympäristöasioissa
  • Lupatarkkailut ja näytteenotot

 

Apua muutoksenhaussa ja muistutuksissa

Iskeekö ympäristöahdistus? Tuntuuko, että et saa ääntäsi kuuluville kun naapurustoon nousee jättimäisen toimijan suuryksikkö tai kansainvälinen yritys on valtaamassa puoli kylää liiketoimintansa turvaamiseksi? Sinullakin on oikeus puolustaa omaa ympäristöäsi ja olet oikeutettu vaatimaan omia näkökulmiasi huomioitavaksi ennen kuin on myöhäistä.

Tarjoamme pitkän kokemuksen erilaisten ympäristön tilaa uhkaavien ja muuttavien hankkeiden muutoksenhakuprosesseista. Mikäli haluat vaikuttaa lähiympäristösi tilaan ja toteutettavien hankkeiden negatiivisten vaikutusten vähentämiseen niin ota meihin yhteyttä. Autamme teitä ympäristölupien, kaavoituksen, ympäristövaikutusten arviointihankkeiden, rakennus- ja tiehankkeiden kanssa. Avustamme asiassa yksityisiä tahoja, järjestöjä, yhdistyksiä ja kyläyhteisöjä. Olkoot kyse kylänraitin maisemista tai kotijärven tilan heikkenemisestä, autamme asiassa mikäli siihen on mahdolllisuuksia

Ympäristön tilan edistämiseksi tarjoamme palveluita mm.

  • Muistutukset, mielipiteet, valitukset ja vireillepanot
  • Ympäristölupa-asiat, kaavoitushankkeet, YVA-hankkeet, tie- ja ratahankkeet ym. lupa-asiat
  • Pääasiallisesti tarjotaan apua yksityisille henkilöille, yhteisöille, järjestöille ja yhdistyksille

Valittaminen eli muutoksenhaku on osa lupaprosessia ja siihen on kaikilla laillinen oikeus.

Muutoksenhaulla haetaan lakeihin tulkintoja ja uusia linjauksia. Lainsäädäntö ei kehity ilman muutoksenhakijoita!